Przyłącze prądu do działki: formalności, wykonanie [krok po kroku]

Przyłączenie prądu na działce

Budowa domu nie jest możliwa bez dostępu do prądu. Jeżeli do tej pory nigdy nie przyłączałeś prądu do działki, to możesz mieć wiele wątpliwości co w jakiej kolejności przygotować. Zapoznaj się z przewodnikiem i dowiedz się jak krok po kroku wygląda procedura i na co musisz się przygotować, by przejść przez ten proces bez problemu. Zakład energetyczny właściwy dla danego regionu powinien w jasny sposób przedstawić warunki przyłączenia jakie muszą zostać spełnione. Sprawdź, jak przygotować się do procesu przyłączenia do sieci elektromagnetycznej.

Co to jest przyłącze elektryczne?

Co to jest przyłącze elektryczne?
Podłączenie prądu w domu

Przyłącze energetyczne to instalacja, która łączy zewnętrzną sieć instalacji elektrycznej z instalacją na działce budowlanej. Prąd w trakcie budowy jest niezbędny – zarówno jeżeli budujemy dom jak i inne obiekty.

Są dwa rodzaje przyłącza energetycznego: kablowe i napowietrzne. Przyłącze kablowe prądu to instalacja, która łączy się z siecią energetyczną kablem podziemnym.

Najważniejszym plusem jest niewidoczność tej instalacji. Złącze (skrzynka) – jest zainstalowane w taki sposób, by w łatwy sposób można dokonać odczytu licznika.

Napowietrzne przyłącze elektryczne instalowane jest w miejscach, gdzie przebiega napowietrzna linia energetyczna. Jest to już coraz mniej popularne rozwiązanie.

Z czego składa się instalacja elektryczna?

Z czego składa się instalacja elektryczna?
Jakie są rodzaje przyłączy energetycznych?

Te informacje będą pomocne podczas dopełnienia formalności. Elementy, z których składa się instalacja:

 • przyłącze elektryczne – odcinek, który łączy linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku,
 • złącze – (ZK) – miejsce podłączenia do instalacji odcinków linii z innymi instalacjami,
 • licznik energii elektrycznej – urządzenie, które mierzy energię elektryczną zużytą przez połączone urządzenia,
 • wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – linia ( przewód), która odprowadza prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej,
 • tablica rozdzielcza – na czas budowy montowana jest tablica tymczasowa, po zakończeniu budowy tablica rozdzielcza (rozdzielnica) rozpoczyna domową instalację elektryczną.

Przyłączenie energii elektrycznej do działki – procedury

W kilku krokach, na podstawie PGE , przedstawiamy jak wyglądają procedury wykonania przyłącza działki do sieci energetycznej.

Krok 1 – wniosek o określenie warunków przyłączenia

Każdy Inwestor, który chce mieć prąd na swojej działce jest zobligowany do odnalezienia właściwego dystrybutora sieci energetycznej (zakład energetyczny), który działa na danym obszarze. Po wyborze właściwego zakładu energetycznego występujemy z prośbą o wydanie warunków połączenia domu do sieci.

Wniosek o określenie warunków podłączenia budynku znajdziesz w Internecie na stronie operatora lub w placówce stacjonarnej. Z wnioskiem występuje właściciel lub dzierżawca nieruchomości. To, co musi zostać podane w dokumencie:

 • zapotrzebowanie na moc – czyli ile i jakich jednocześnie będzie można używać urządzeń elektrycznych oraz przewidywany roczny pobór energii,
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • rodzaj przyłącza elektrycznego – linie napowietrzne lub kablowe,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane przyłączanego obiektu ( numer działki, ew. adres).

Jeżeli nie wiesz, ile będziesz zużywał energii elektrycznej, możesz skorzystać z dostępnych narzędzi. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest kalkulator zużycia energii. Po wprowadzeniu danych możemy w przybliżeniu oszacować wartości potrzebne nam do wniosku.

Wyliczeniu podlegają wszystkie urządzenia, które zużywają prąd: zmywarka, telewizor, pralka, odkurzacz, komputer, piekarnik, toster.

Do wniosku należy dołączyć również dokumenty, m.in.:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, w którym określa usytuowanie przyłączonego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie obiektów
 • dokument potwierdzający własności lub umowę najmu / dzierżawy

Krok 2 – określenie warunków podłączenia

Po wysłaniu wniosku o przyłączenie do sieci elektrycznej wraz z pełną dokumentacją, czekamy 30 dni aż dany operator prześle umowę wraz z warunkami przyłączenia. Warunki przyłączenia do sieci mogą być ważne do 2 lat. W tym czasie należy podpisaną umowę odesłać do operatora. Dopiero od tego momentu rozpoczynamy proces przyłączenia prądu na działkę. Przeczytaj warunki umowy o przyłączenie i dowiedz się, kiedy i czy masz prawo do odstąpienia umowy.

Opłata przyłączeniowa jest różna w zależności od rodzaju rodzaju przyłączy. W zależności od mocy przyłączeniowej opłaty są wyliczone ryczałtowo.

Krok 3 – podłączenie przyłącza

Podłączenie przyłącza

Dystrybutor przygotowuje projekt przyłącza, zweryfikuje przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na twojej posesji. W warunkach przyłączenia są podane szczegółowe informacje techniczne i ustalenia przyłączenia. Ostatecznie uzyska również niezbędne pozwolenia, wybierze wykonawcę instalacji.

Po zawarciu umowy o długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, można rozpocząć prace podłączeniowe.

Na działce pojawia się złącze, liczniki. Zostaną wykonane przyłącza, nastąpi odbiór techniczny i wystawiona będzie faktura – jej wysokość będzie się różniła w zależności od wnioskowanej mocy i długości przyłącza kablowego / napowietrznego.

Kontaktujemy się z elektrykiem, który podpisze „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do dystrybutora. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowania opłaty za przyłączenie otrzymujemy zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.

Jest to niezbędne do zawarcia umowy przyłączenia domu do sieci elektroenergetycznej. Dystrybutor po zamontowaniu układu pomiarowo rozliczeniowego połączy przyłącze elektryczne z siecią i od tego momentu możemy korzystać z instalacji elektrycznej.

Podłączenie prądu do działki – ile trwają formalności?

Z budową przyłącza elektrycznego (zarówno przy rodzaju przyłącza napowietrznego jak i kablowego) wiąże się dopełnienie niezbędnych formalności i przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak plan zabudowy. Przyłączanie obiektu do sieci energetycznej może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Doprowadzenie prądu jest uzależnione od różnych uwarunkowań – brane są pod uwagę terminy uzyskania zgód od urzędów, rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

W zakładzie energetycznym powinni wytłumaczyć jak długo trwają procedury i co możemy zrobić, żeby przyspieszyć decyzję.

Ile się czeka na podłączenie prądu do działki?

Niestety, nie ma na to jednej odpowiedzi. Wykonanie przyłącza elektrycznego to złożony proces i podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, a poprzedza je wydanie warunków technicznych przyłączenia.

Ile kosztuje przyłącze prądu?

Wielu Inwestorów zastanawia się ile kosztuje podłączenie prądu. Koszt jest różny w zależności od warunków przyłączenia do sieci. Wpływ na to ma np. to, czy jest to przyłącze napowietrzne czy przyłącze kablowe.

Jak uzyskać zgodę na korzystanie z energii elektrycznej?

Udaj się do zakładu energetycznego i sprawdź jak wyglądają procedury. Informacje udzielane są również telefonicznie, jeżeli nie możesz odbyć wizyty w placówce.