Budowa domku powyżej 35m2: procedury i formalności

Budowa domku powyżej 35m2: procedury i formalności

Postawienie domu powyżej 35m2 wymaga pozwolenia na budowę. O ile w przypadku mniejszych obiektów możemy ominąć ten proces, to podczas budowy obiektu powyżej 35m2 musimy przejść proces uzyskania zgody na budowę. Jak uzyskać zgodę? Przedstawiamy ogólne zasady podczas tej procedury. Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym urzędzie dla danej gminy.

Jakie dokumenty są niezbędne do zebrania podczas załatwiania formalności?

Zanim rozpoczniemy budowę domu, musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia. Cały proces może trwać kilka miesięcy, więc warto uzbroić się w cierpliwość.

W pierwszej kolejności należy postarać się o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP. Jeżeli działka na której planowana jest budowa domu nie jest objęta MPZP należy postarać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Z dokumentu dowiadujemy się o szczegółowych informacjach: przeznaczenie działki, jaki kolor może mieć elewacja, z czego może być wykonana elewacja, zasady kształtowania dachów, zieleni, jak wygląda przebieg dróg, ścieżek i innych planowanych prac budowlanych. MPZP jest uchwalany przez właściwe organy działające na danym terenie: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może trwać do 30 dni.

Kolejno zyskujemy mapę do celów projektowych. Geodeta przygotowuje mapę w skali 1: 500, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Na tej mapie nanoszony jest obrys planowanego obiektu. Dodatkowo na tym etapie warto wykonać badanie geotechniczne.

Nie możemy zapomnieć o projekcie architektoniczno-budowlanym. Gotowy projekt jest dostarczony w czterech egzemplarzach. Nie jest to błąd, jeden zostawiamy u siebie, a resztę należy je dostarczyć do:

  • urzędu,
  • nadzoru budowlanego,
  • kierownika budowy.

Kolejny etap to dostosowywanie projektu do działki. Adaptacja projektu działki wykonywana jest przez architekta.

Dalsze kroki kierujemy do dostawców mediów – uzyskujemy informacje od dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia się do sieci miejskiej, należy poinformować jak odbierane będą ścieki i odpady stałe. Architekt adaptujący zbiera wszystkie dokumenty i przekłada dokumentację do ZUDP.

Po uzyskaniu wszystkich dokumentów przystępujemy do składania wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Co zawiera wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się z formularz, który pobierany jest bezpośrednio ze strony lub z urzędu. Odpowiednio wypełniony wniosek wraz z pełną dokumentacją składamy do urzędu. Każdy urząd ma inny wzór dokumentu, ale w większości należy podać dane: jaki rodzaj inwestycji jest planowany, adres rozpoczęcia budowy, wyznaczenie przestrzeni w obrębie której planowana jest budowa. Do wniosku musimy dołączyć:

  • projekt budowlany z opiniami i uzgodnieniami,
  • akt własności działki,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wypis z rejestru gruntów dla działek: sąsiednich i swoich,
  • warunki techniczne dostawcy mediów.

Kto decyduje o pozwoleniu na budowę?

Pozwolenie na budowę wydawane jest przez starostę. Decyzja o pozwolenie ma swoją datę ważności. Jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta w okresie 3 lat od dnia uzyskania decyzji lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata, należy wznowić starania o uzyskanie kolejnego pozwolenia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli po 65 dniach decyzja nie będzie wydana, urząd zapłaci karę wojewodzie nadzorującemu urząd.

Polecane domy mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Dom mobilny A – duży domek o tradycyjnej bryle, z dużymi przeszkleniami, mix drewna i grafitowych dodatków. Dostępnych jest wiele wariantów wnętrza i wykończenia elewacji.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Dom mobilny B – kompaktowy najmniejszy model. Funkcjonalny, praktyczny, nie zajmujący dużo miejsca, o tradycyjnej bryle i czystej skandynawskiej stylistyce. Dostępnych jest wiele wariantów wnętrza i wykończenia elewacji.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Dom mobilny C – średniej wielkości domek. Praktyczny, funkcjonalny, o nowoczesnej stylistyce, utrzymany w jasnych czystych barwach. Dostępnych jest wiele wariantów wnętrza i wykończenia elewacji.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D – duży domek o nowoczesnej bryle z płaskim dachem i dużymi przeszkleniami, oraz z designerskim wnętrzem. Domek utrzymany w stylistyce łączącej drewno (lub imitację drewna) z grafitowymi dodatkami. Dostępnych jest wiele wariantów wnętrza i wykończenia elewacji.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E – duży domek o nowoczesnej architekturze z całkowicie szklaną ścianą szczytową salonu, o minimalistycznej bryle i designerskim wnętrzu. Dostępnych jest wiele wariantów wnętrza i wykończenia elewacji.

Jakie formalności obowiązują podczas budowy domku powyżej 35m2?

Obiekty powyżej 35m2 muszą powstać w oparciu na pozwolenie na budowę, a nie na zgłoszenie.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta. Swoją decyzję przekłada wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, odwołanie można złożyć do 14 dni od otrzymania decyzji.

pl_PL