Zgłoszenie domku mobilnego do 35 mkw

Zgłoszenie domku mobilnego

Jeżeli zastanawiasz się nad postawieniem na swojej działce domku do 35 m2 i chcesz poznać korzyści płynące – przeczytaj do końca nasz artykuł. Prawo budowlane jasno określa ( artykuł nr 29), kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne. Jeżeli decydujesz się na budowę na zgłoszenie ominiesz formalności i zaoszczędzisz czas. Jest to duże udogodnienie szczególnie dla osób, które myślą o zakupie domku mobilnego jako miejsca do wakacyjnego odpoczynku.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie wymaga budowa (m.in.):

  •  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,
  • o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Mamy jasność, że jeżeli działka ma 1500 m2, to maksymalnie można postawić 3 domki.

Jeżeli bez pozwolenia, to jak?

Nie musimy mieć pozwolenia na budowę, ale nie możemy dokonać samowoli budowlanej. Ważne, by o naszych planach poinformować Starostwo Powiatowe. Udajemy się tam, by dokonać zgłoszenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia domku mobilnego?

  • dowód osobisty,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • druk wniosku (zgłoszenia) – do pobrania ze strony urzędu,
  • odbitka mapy zasadniczej w skali 1:500 obejmująca przedmiotową nieruchomość,
  • szkice lub rysunki wyjaśniające charakter robót budowlanych,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Co ważne, zgłoszenie budowy nie podlega opłacie skarbowej. Nie potrzebujemy również profesjonalnych rysunków – wystarczy szkic i rzuty budynku, który mamy zamiar postawić. O ile zgłoszenie jest darmowe, o tyle niestety otrzymanie mapki wyniesie nas ok.50 zł.

Decyzja – jak długo się czeka?

Nie można rozpocząć robót budowlanych jeżeli nie złożyliśmy zgłoszenia w starostwie. Jeżeli dokumenty zostały zgłoszone, czekamy do 30 dni. Po upływie tego czasu, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu, można przystąpić do wykonania robót. Jeżeli decyzja będzie negatywna, należy się odwołać w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Polecane domy mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Mobile house A - a large house, sized 12×4 m or 10.5×4, with a traditional shape, with large glazing, a mix of wood and graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Mobile house B - compact, the smallest model, with dimensions of 8×3.5 (9×3.5, 9×4), functional, practical, not taking up much space, with a traditional shape and pure Scandinavian style. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Mobile house C - a medium-sized house with dimensions of 9.5×3.5 m or 10.5×3.5 m, practical, functional, with a modern style, kept in bright, clean colors. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D - a large house with dimensions of 4.2 x 10.6 m or 4.2 x 12.2 m, with a modern block with a flat roof and large glazing, and with a designer interior. The house is designed in a style combining wood or wood imitation with graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E - a large house with dimensions of 10.5×4 m or 12×4 m, with modern architecture with a completely glass gable wall of the living room, with a minimalist shape and designer interior. Many variants of the interior and facade finish are available.

Czy procedura zgłoszenia domku letniskowego do 35 mkw jest kosztowna?

Nie. Poza dokumentami, które sami możemy przygotować niezbędne jest otrzymanie mapy do celów informacyjnych. Cena takiej mapy kształtuje się od 30 do 100 zł.

Czy domek do 35mkw może mieć dwa piętra?

Jeżeli dom mobilny ma być postawiony na działce na zgłoszenie, musi być parterowy. W świetle przepisów antresola nie jest dodatkowym piętrem i można rozważyć jej zbudowanie.

Czy domek letniskowy mobilny musi mieć ogrzewanie??

Przepisy prawa budowlanego nie nakazują w domku letniskowym doprowadzenia mediów. Jeżeli nasz dom będzie wykorzystywany w okresie letnim to nie musimy mieć w środku ogrzewania.

en_GB