Zgłoszenie i pozwolenie na budowę domków rekreacyjnych

Zgłoszenie i pozwolenie na budowę domków rekreacyjnych

Budowa obiektu mieszkalnego czy budowa domku rekreacyjnego podlegają przepisom prawa budowlanego. Skąd wiemy, kiedy wystarczy zwykłe zgłoszenie, a kiedy musimy postarać się o pozwolenie na budowę? Kiedy można postawić dom bez pozwolenia na budowę? Czym różnią się obie procedury?

Domy rekreacyjne na zgłoszenie

Aktualne przepisy dopuszczają wybudowanie domku letniskowego na zgłoszenie, czyli z wykorzystaniem procedury uproszczonej. Można ominąć starania o pozwolenia na budowę. Domy rekreacyjne, domy letniskowe różnią się od domu mieszkalnego częstotliwością użytkowania. W domu mieszkalnym możemy mieszkać całym rokiem, jest on przystosowany do zmiennych warunków atmosferycznych. Domy letniskowe służą nam przede wszystkim w okresie wakacyjnym jako miejsce do odpoczynku.

Jakie warunki muszą być spełnione, by wybudować domek na zgłoszenie?

Domek letniskowy można postawić na działce bez pozwolenia na budowę pod konkretnymi warunkami:

  • obiekt musi być wolnostojący,
  • budynek musi być parterowy,
  • powierzchnia nie może być większa niż 35 m2,
  • jeden obiekt przypada na 500 m2 powierzchni działki.

Jest to szybsza procedura, pozwoli zaoszczędzić czas Inwestora. Wystarczy zgłosić zamiar budowy domu w urzędzie i uzyskać zgodę. Jeżeli nie otrzymamy negatywnej opinii możemy rozpocząć budowę. Pamiętajmy jednak o tym, że tego typu inwestycje są również weryfikowane przez urzędy po rozpoczęciu prac. Nie wolno budować budynku innego niż na zgłoszeniu.

Gdzie zgłasza się budowę domku letniskowego lub domu mieszkalnego?

W obu przypadkach swoje kroki kierujmy do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Należy złożyć w formie pisemnej zgłoszenie – druk jest inny dla każdego urzędu, więc warto poszukać go bezpośrednio w danej placówce. Zgłoszenie należy złożyć minimum 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pozwolenie na budowę natomiast wydawane jest do 65 dni od złożenia wniosku.

Gdzie można wybudować dom?

Niestety, nie na każdej działce można postawić dany obiekt budowlany. Zanim zaczniemy snuć plany budowlane, koniecznie należy zweryfikować status prawny działki. Gdzie najłatwiej postawić dom? Bez dodatkowych formalności możemy rozpocząć zabudowę działki budowlanej oraz rekreacyjnej. Warto zapoznać się z MPZP lub WZ w których opisany jest szereg zasad do których należy się stosować podczas planowania i realizacji budowy.

Polecane domy mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Mobile house A - a large house, sized 12×4 m or 10.5×4, with a traditional shape, with large glazing, a mix of wood and graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Mobile house B - compact, the smallest model, with dimensions of 8×3.5 (9×3.5, 9×4), functional, practical, not taking up much space, with a traditional shape and pure Scandinavian style. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Mobile house C - a medium-sized house with dimensions of 9.5×3.5 m or 10.5×3.5 m, practical, functional, with a modern style, kept in bright, clean colors. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D - a large house with dimensions of 4.2 x 10.6 m or 4.2 x 12.2 m, with a modern block with a flat roof and large glazing, and with a designer interior. The house is designed in a style combining wood or wood imitation with graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E - a large house with dimensions of 10.5×4 m or 12×4 m, with modern architecture with a completely glass gable wall of the living room, with a minimalist shape and designer interior. Many variants of the interior and facade finish are available.

Jak zdobyć pozwolenie na budowę domu całorocznego?

Aby postarać się o pozwolenie na budowę należy przełożyć do właściwego urzędu szereg dokumentów. Są to: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja WZ lub MPZP, projekt budowlany, wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne dostawy mediów. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować wszystkie dokumenty i jeżeli któreś z dokumentów będą nieodpowiednie, mamy szansę na uzupełnienie lub ich poprawienie.

Gdzie uzyskać pozwolenie na budowę?

Stosowne dokumenty składane są w starostwie.

Ile obiekt musi mieć m2 by rozpocząć budowę na zgłoszenie?

W świetle przepisów dom może powstać na zgłoszenie jeżeli jego wielkość nie przekracza 35m2.

Na jakiej działce najłatwiej rozpocząć budowę?

Żeby rozpocząć budowę należy zapoznać się z MPZP lub WZ.

en_GB