Postawienie domku na działce: procedury i przepisy [krok po kroku]

Postawienie domku na działce

Kupno działki oraz postawienie na niej domu to proces, którego nie da się zamknąć w kila dni. Procedury zawsze wymuszają na Inwestorze uzyskania wielu dokumentów. W zależności od wielkości domku, można przejść przez dwie różne drogi. Przedstawiamy jak krok po kroku przejść przez proces postawienia domku na działce.

Krok pierwszy – zakup ziemi pod dom

Zanim kupimy ziemię pod dom należy sprawdzić MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).Na podstawie tego dokumenty dowiemy się o tym co możemy, a czego zdecydowanie musimy unikać podczas planowania budowy domku. Kluczowe informacje to m.in.: jakie jest przeznaczenie terenu, jakiej wielkości może być dom, jaką wielkość musi być działka by móc postawić na niej dom, jaką dom może mieć wysokość oraz jaki kolor może mieć dach czy elewacja. Warto zapoznać się z tym dokumentem, bo może on wykluczać np. budowę domku z dwoma kondygnacjami na rzecz domku jednopoziomowego.

Co w przypadku, gdy nie uchwalono MPZP? Nie możemy spocząć na laurach. Naszym obowiązkiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Każdy ma prawo wystąpić do urzędu o warunki zabudowy, nawet jeżeli nie jest się właścicielem działki. Tak jak w przypadku MPZP, warunki zabudowy są wiążącymi dokumentami i na ich podstawie podejmowane będą decyzje o rodzaju domu, ilości drzew na działce czy kolorze i rodzaju elewacji.

Po złożeniu wymaganych wniosków do urzędu należy czekać na wydanie decyzji. Otrzymanie decyzji trwa różnie, w zależności od pracy urzędu. Możemy czekać nawet do kilkudziesięciu dni na dokumenty – wpływ na to ma potrzeba konsultacji z wieloma organami. Warto również podczas składania dokumentów zweryfikować przy urzędniku, czy wszystkie dane we wniosku są poprawne, będziemy mieli pewność, że unikniemy kolejnej wizyty w urzędzie.

Krok drugi – projekt domku

W zależności od wielkości domku, nasza droga do uzyskania pozwoleń będzie wyglądała inaczej. Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej do 35m2 według prawa budowlanego są zwolnione z pozwolenia na budowę. Dodatkowo musimy pamiętać, że jeden dom może być postawiony na 500 m2. Na odpowiedź czekamy do 30 dni. Jeżeli nasz dom będzie większych rozmiarów należy wystąpić o pozwolenie na budowę. Zarówno pozwolenie jak i zgłoszenie wnioskujemy w odpowiednim urzędzie: starostwo powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnicowe lub urzędy miast na prawach powiatu.

Krok trzeci – komplementacja dokumentów

Niezbędne dokumenty, które muszą być przełożone do urzędu:

  • wniosek o pozwolenie na budowę,
  • projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy lub MPZP,
  • dokument potwierdzający uprawnienia projektanta do wykonywanych prac – potwierdzenie takie uzyskuje się np. od izby architektów,
  • potwierdzenie zapłaty w przypadku, gdy dom nie będzie budowany w celach mieszkaniowych,
  • inne wynikające z indywidualnych próśb urzędu.

Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem trafiają do urzędnika i będzie podlegał ocenie merytorycznej. Jeżeli dokumentacja będzie nieodpowiednia, urząd poinformuje do 14 dni o niezbędnych zmianach. W wezwaniu podany będzie termin, którego nie wolno przekroczyć – w innym przypadku urzędnicy nie rozpatrzą wniosku i będziemy zmuszeni powtarzać cały proces od początku.

Krok czwarty – ustalenie strony postępowania administracyjnego

Nie zawsze osoba składająca wniosek jest jedyną stroną w postępowaniu. Poza urzędem, kolejnymi uczestnikami postępowania mogą być: inni właściciele lub prawni właściciele nieruchomości będących w obszarze oddziaływania obiektu ( granice oddziaływania ostatecznie są ustalane przez urząd). Jeżeli planujemy postawienie domku na obszarze Natura 2000 możemy liczyć się z tym, że stroną mogą być organizacje ekologiczne.

W zależności od lokalizacji, możemy spotkać się z sytuacją, że liczba stron przekracza 20. Wówczas urząd może zawiadomić strony poprzez obwieszczenie lub w inny dostępny sposób: np. obwieszczenie pojawi się na stronie internetowej, fizycznie w urzędzie lub w prasie. Informacja o sposobie powiadomienia jest uprzednio wysyłana w formie pisemnej do zaangażowanych. Gdy upłynie 14 dni od publikacji obwieszczenia, uznaje się, że strony zostały poinformowane.

Krok piąty – przyznanie pozwolenia na budowę

Jeżeli urząd pozytywnie oceni złożone dokumenty i potwierdzi ich zgodność i nie będzie żadnych przeciwskazań, przyznana zostaje zgoda na rozpoczęcie budowy. W przypadku, gdy dokumenty nie spełniają wymagań, są źle wypełnione lub są w nich braki – należy usunąć błędy. Urząd poinformuje o tej konieczności w postanowieniu, na co z kolei mamy określoną ilość dni podaną w piśmie.

Kiedy urząd ma prawo odmówić wydania pozwolenia na budowę? Najważniejsze powody, to: rozpoczęcie budowy przed uzyskaniem decyzji, brak reakcji na wezwanie do uzupełnienia błędów w dokumentacji lub gdy na planowanym terenie znajduje się obiekt budowlany z nakazem rozbiórki.

Krok szósty – otrzymanie dziennika budowy

Dziennik budowy to dokument, który jest wręczany po uzyskaniu zgody na budowę. To w nim spisywane są wszystkie etapy robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce podczas prac. Dokument jest wydawany odpłatnie przez ten urząd, który przyznawał decyzję o pozwoleniu na budowę domku. Dziennik jest rejestrowany przez urząd oraz ostemplowany. Na stronie tytułowej urząd uzupełnia m.in: numer dziennika, datę wydawania, liczbę stron dziennika, imię i nazwisko Inwestora. Do naszych obowiązków z kolei należy wpisanie imienia i nazwiska kierownika budowy/wykonawcy robót/projektanta sprawującego nadzór autorski.

Polecane domy modułowe

Dom modułowy MG 1

4+2

32-66m2

6,5/10 x 5/6,6m

Od 134 808 zł*

4+2

32-66m2

6,5/10 x 5/6,6m

Od 134 808 zł*

Dom modułowy MG 1 – parterowy dom, składający się z dwóch modułów dostarczanych na działkę jako kompletne wykończone i zestawianych w całość. Domek o tradycyjnej architekturze, z dwuspadowym dachem. Dostępnych jest wiele wersji wielkości, wariantów funkcjonalnych wnętrza oraz wykończenia elewacji.

Dom modułowy MG 2

4

31-63m2

6,6/10,4 x 5,1/6,7m

Od 145 755 zł*

4

31-63m2

6,6/10,4 x 5,1/6,7m

Od 145 755 zł*

Dom modułowy MG 2 – parterowy dom, składający się z dwóch modułów dostarczanych na działkę jako kompletne wykończone i zestawianych w całość. Domek o nowoczesnej architekturze i prostej bryle z dwuspadowym dachem. Dostępnych jest wiele wersji wielkości, wariantów funkcjonalnych wnętrza jak i wykończenia elewacji.

Dom modułowy MG 3

4+2

45-81m2

6,6/10,7 x 5,1/6,1m

Od 260 145 zł*

4+2

45-81m2

6,6/10,7 x 5,1/6,1m

Od 260 145 zł*

Dom modułowy MG 3 – dom z poddaszem użytkowym, składający się z czterech modułów dostarczanych na działkę jako kompletne wykończone i zestawianych w jedną całość. Domek o nowoczesnej architekturze i prostej bryle z dwuspadowym dachem. Dostępnych jest wiele wersji wielkości domu, wariantów funkcjonalnych wnętrza i wykończenia elewacji.

Dom modułowy MG 4

4+2

48-86,6m2

7,8/10,4 x 5/6,1m

Od 292 986 zł*

4+2

48-87m2

7,8/10,4 x 5/6,1m

Od 292 986 zł*

Dom modułowy MG 4 – domek z poddaszem, składający się z czterech modułów dostarczanych na działkę jako kompletne wykończone i zestawianych w jedną całość. Dom o tradycyjnej architekturze z dwuspadowym dachem. Dostępnych jest wiele wersji wielkości domu, wariantów funkcjonalnych wnętrza i wykończenia elewacji.

* Podana cena dotyczy najmniejszego wariantu domu modułowego w standardzie DEVELOPER i zawiera 23% VAT.

Ile kosztuje pozwolenie i ile jest ważne?

Usługa jest bezpłatna dla budowy domku jednorodzinnego bez prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli część domku jednorodzinnego będzie użytkowana w celach odmiennych od mieszkaniowych ( np. prowadzenie punktu usługowego) opłata to 1 zł za każdy m2 ( nie więcej niż 539 zł). Potwierdzenie przelewu lub wpłaty należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę ma datę ważności, po okresie 3 lat traci ważność. Jeżeli w trakcie 3 lat od otrzymania pozwolenie budowa domu się nie rozpocznie lub zostanie przerwa w budowie domu będzie trwała dłużej niż 3 lata, pozwolenie traci ważność. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Ile trwa uzyskanie zgody na budowę?

Od złożenia wniosku urząd do 65 dni kalendarzowych powinien wydać zgodę.

Czy można postawić dom na działce bez pozwolenia na budowę?

Jeżeli dom jest powierzchni nie większej niż 35 m2, pozwolenie na budowę nie jest konieczne.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Jeżeli nie prowadzimy w domu działalności gospodarczej, koszty mogą być zerowe.