Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym?

Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym?

Czy w domku letniskowym można mieszkać przez cały rok? Jaka jest różnica pomiędzy budynkiem mieszkalnym a rekreacji indywidualnej? Czy domek letniskowy można wybudować bez pozwolenia na budowę?

Co to jest domek letniskowy?

Domki letniskowe różnią się od budynków mieszkalnych, co wynika z przepisów prawa budowlanego. Budynki rekreacji indywidualnej (BRI) powstają na działkach, które nie muszą być uzbrojone. Nie oznacza to jednak, że domki mogą powstać bez uszanowania przepisów. W świetle prawa domki letniskowe można postawić na podstawie dwóch różnych zasad – na zgłoszenie lub na podstawie pozwolenia na budowę.

Kiedy dom może być wybudowany na zgłoszenie?

Budowa na zgłoszenie to prosty sposób, by w szybkim czasie wybudować na swojej działce domek letni. Wymogi formalne jakie należy spełnić, by dom powstał bez pozwolenia na budowę:

  • budynek musi być parterowy,
  • budynek wolnostojący,
  • powierzchnia domu nie może być większa niż 35m2,
  • na 500 m2 powierzchni działki może być wybudowany tylko 1 dom.

Budynki parterowe, mimo niewielkich rozmiarów mają bardzo dobrze zaprojektowane wnętrza. W niektórych budynkach można dostrzec antresolę, która w świetle przepisów nie jest kondygnacją, czyli dom wciąż jest parterowym. Budowa antresoli w łatwy sposób tworzy dodatkową przestrzeń, którą można wykorzystać jako sypialnię czy pokój dla gości.

Formalności przy budowie domku na zgłoszenie

Każda inwestycja na działce musi być zgłoszona do właściwego urzędu danej gminy. Przed rozpoczęciem planowania budowy domu konieczne jest zapoznanie się z MPZP. Jeżeli dana gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, warto poprosić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tych dokumentach będą zawarte informacje, które określają rodzaj zabudowy, np.: kolor elewacji, kąt nachylenia dachu, wysokość obiektu. Jeżeli otrzymane wiadomości nie przekreślają naszych planów, można rozpocząć przygotowania. W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty: mapę ewidencyjną, szkic domku, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z właściwego urzędu wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ( osobiście lub w wersji elektronicznej) i po jego uzupełnieniu przełożyć wraz z pełną dokumentacją do Starostwa Powiatowego. Jeżeli po 21 dniach od daty zgłoszenia nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, rozumiemy to jako brak sprzeciwu i możemy rozpocząć planowanie budowy.

Czy łatwo przekształcić BRI w budynek mieszkalny?

Domy letniskowe mogą odpowiadać wszelkim standardom domu całorocznego. Czy w takim przypadku można mieszkać w domu przez cały rok i nie ponosić żadnych konsekwencji? W świetle prawa, nawet jeżeli dom nie wymaga zmian adaptacyjnych to i tak właściciel zobligowany jest do złożenia odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajdą się m.in.: projekt domu ( szczegółowo opisujący stan techniczny obiektu), ekspertyza techniczna, MPZP lub WZ. Co może być przyczyną negatywnej odpowiedzi? Działka i na niej usytuowany dom mogą nie spełniać warunków zabudowy mieszkalnej. Wystarczy, że do działki nie będzie prowadziła droga publiczna i urzędnicy nie wydadzą pozwolenia. Przed rozpoczęciem procedury warto udać się do urzędu i porozmawiać o dotychczasowych przypadkach lub w najprostszy sposób dowiedzieć się wśród sąsiadów, czy innym udało się przejść pozytywnie przez cały proces.

Polecane domy mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Mobile house A - a large house, sized 12×4 m or 10.5×4, with a traditional shape, with large glazing, a mix of wood and graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Mobile house B - compact, the smallest model, with dimensions of 8×3.5 (9×3.5, 9×4), functional, practical, not taking up much space, with a traditional shape and pure Scandinavian style. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Mobile house C - a medium-sized house with dimensions of 9.5×3.5 m or 10.5×3.5 m, practical, functional, with a modern style, kept in bright, clean colors. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D - a large house with dimensions of 4.2 x 10.6 m or 4.2 x 12.2 m, with a modern block with a flat roof and large glazing, and with a designer interior. The house is designed in a style combining wood or wood imitation with graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E - a large house with dimensions of 10.5×4 m or 12×4 m, with modern architecture with a completely glass gable wall of the living room, with a minimalist shape and designer interior. Many variants of the interior and facade finish are available.

Czy drewniany domek letniskowy może być większy niż 35 m2?

Budynek rekreacji indywidualnej może być różnych rozmiarów. W zależności od wielkości, budowany jest na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Czy dom letniskowy można przekształcić w dom mieszkalny?

Procedura nie jest niemożliwa, ale wymaga przełożenia wniosków i dokumentów.

Na jakiej działce można postawić BRI?

Zanim staniemy się właścicielami danej działki należy sprawdzić MPZP i zweryfikować jakie zabudowania są możliwe na danym obszarze.

en_GB