Domek mobilny na terenie zalewowym

Domek mobilny na terenie zalewowym

Teren zalewowy to miejsce, które jest nadzwyczaj narażone na zalanie częściowe lub całkowite na skutek opadów lub wzbierania rzek. Jak sprawdzić, czy działka podlega zagrożeniu powodziowemu? Czy budowanie na terenie zalewowym jest zgodne z prawem?

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Powódź ma różne przyczyny, ale za każdym razem jest ogromnym niebezpieczeństwem dla najbardziej narażonych na szkodę – ludzi i zwierząt.

Podtopienia i zalania terenów występują m.in. na skutek zmian klimatycznych, ekstremalnych opadów atmosferycznych, szybkiemu topnieniu śniegu czy awarii tamy wodnej.

Walka z żywiołem bardzo często nie przynosi oczekiwanych rezultatów i kończy się tylko na minimalizowaniu szkód powstałych w wyniku powodzi.

Ponieważ powodziom nie da się zapobiec w stu procentach, przed zakupem działki warto sprawdzić na mapach czy obszar znajduje się w strefie zagrożenia.

Gdzie szukać podpowiedzi?

Online dostępne są mapy: zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Samodzielnie można sprawdzić do jakiej klasy należą grunty którymi jesteśmy zainteresowani.

Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?

Tereny zalewowe są obszarem w którym najczęściej dochodzi do wystąpienia wody z akwenów i są narażone na skutki powodzi.

Najprostszym rozwiązaniem, by uniknąć szkód wyrządzonych przez zmienne warunki atmosferyczne jest zaniechanie budowy.

Jeżeli już dom mobilny znajduje się na tym obszarze, to warto pamiętać, by:

  • nie ingerować w obecne urządzenia przeciwpowodziowe,
  • nie uszkodzić umocnień i wałów,
  • budować studnię w odległości co najmniej 50 m od wałów,
  • ubezpieczyć dom,
  • dostosować się do poleceń służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

Pamiętajmy, że woda dosięga nie tylko obiekt mieszkalny, ale wszystkie inne zabudowania na działce, uprawy i urządzenia. Nie wszystkie straty uda się odzyskać, ale warto zrobić wszystko co w naszej mocy by ograniczyć straty do minimum.

Polecane domy mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Mobile house A - a large house, sized 12×4 m or 10.5×4, with a traditional shape, with large glazing, a mix of wood and graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Mobile house B - compact, the smallest model, with dimensions of 8×3.5 (9×3.5, 9×4), functional, practical, not taking up much space, with a traditional shape and pure Scandinavian style. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Mobile house C - a medium-sized house with dimensions of 9.5×3.5 m or 10.5×3.5 m, practical, functional, with a modern style, kept in bright, clean colors. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D - a large house with dimensions of 4.2 x 10.6 m or 4.2 x 12.2 m, with a modern block with a flat roof and large glazing, and with a designer interior. The house is designed in a style combining wood or wood imitation with graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E - a large house with dimensions of 10.5×4 m or 12×4 m, with modern architecture with a completely glass gable wall of the living room, with a minimalist shape and designer interior. Many variants of the interior and facade finish are available.

Ograniczenia w budowie na terenie zalewowym

Od 2018 przepisy uległy zmianie i obecnie uzyskanie zgody na budowę na terenie zalewowym jest bardzo utrudnione.

Po złożeniu wniosku, jeżeli urząd wyda negatywną opinię, można postarać się o zwolnienie z zakazu budowy na terenie zalewowym.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowie na wniosek, jeżeli decyzja będzie negatywna nie ma możliwości budowy na terenie zalewowym.

Działki na terenie zalewowym – cena

Atrakcyjna cena działki, niższa nawet o 40% od ceny rynkowej powinna wzbudzić w poszukujących wzmożoną czujność.

Mimo pięknego położenia, spektakularnych widoków, działka nigdy nie będzie budowlaną co przełoży się na brak możliwości wybudowania nawet niewielkiego domu letniskowego.

Jak rozpoznać teren zalewowy?

Poza oficjalną dokumentacją, można sprawdzić, czy w okolicy zbiorniki retencyjne czy wały przeciwpowodziowe.

Co to jest MZP?

Mapy zagrożenia powodziowego (MPZ) to dokument na podstawie którego oceniane jest ryzyko powodzi i przygotowanie zabezpieczeń.

Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

Warto sprawdzić stan kanalizacji (montaż zawór zwrotny), zamontować bariery przeciwpowodziowe, np. zapory modułowej.

en_GB