Mam piękną działkę, czy mogę na niej postawić domek mobilny?

Mam piękną działkę, czy mogę na niej postawić domek mobilny?

Jesteś właścicielem działki, planujesz jej zabudowę, ale nie wiesz jaki rodzaj domu może się na niej pojawić? Sprawdź co mówią przepisy prawa budowlanego i dowiedz się jaki dom może stanąć na posiadanym terenie. Czy dom mobilny niewielkich rozmiarów może być rozwiązaniem dla właścicieli działek, gdzie trudno jest uzyskać na pozwolenia na budowę?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – czego się z niego dowiemy?

Zanim zaczniemy planowanie budowy domu lub domku w pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się, co jest w ogóle możliwe na danym terenie. Dokument ten jasno określa jakie są wymagania i oczekiwania gminy względem Inwestorów. Warto pamiętać, że w treści uchwały jasno określone zasady do których należy dostosować projekt domu. Najważniejsze informacje, które mają realny wpływ na wygląd domu to m.in.: jaki jest możliwy kolor oraz kąt pochylenia dachu, rodzaj ogrodzenia, wysokość domu, jaki procent działki powinien być zabudowany i czy jest możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie te informacje mają ogromne znaczenie na ostateczny wygląd działki i zabudowań, nie można ich lekceważyć bo skutkować może to samowolą budowlaną i nakazem rozbiórki.

MPZP składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa to treść uchwały Rady Gminy lub Rady Miasta. Część graficzna to załącznik do części tekstowej w postaci kopii mapy zasadniczej.

Co zrobić, jeżeli MPZP nie powstał i nie ma danego dokumentu w urzędzie? Koniecznym jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja jest przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i wydawana przez wydział urbanistyki, planowania przestrzennego albo geodezji. O decyzję może ubiegać się każdy, nie tylko właściciel terenu.

Jakie wyróżniamy rodzaje działek gruntowych?

Działki gruntowe podlegają klasyfikacji i ich przeznaczenie określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyróżniamy wśród nich: działki rolne, budowlane, leśne, rekreacyjne, inwestycyjne czy działki siedliskowe. Dzięki temu podziałowi uzyskujemy jasność, jaki rodzaj inwestycji może być poczyniony na danej działce.

Klasyfikacja działek gruntowych

Według klasyfikacji wyróżniamy:

  • działki leśne – symbol LS – na terenie leśnym powstają tylko zabudowania które służą gospodarce leśnej, obronności albo bezpieczeństwu państwa,
  • działki siedliskowe – istnieje możliwość budowy domu z budynkami gospodarczymi, właścicielem działki siedliskowej może być tylko rolnik indywidualny,
  • działki inwestycyjne – symbole: Ba, Bi, Bp – na tym obszarze powstają zabudowania inwestycyjne, przemysłowe – zazwyczaj są oddalone od aglomeracji miejskich,
  • działki rolne – symbole: R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr – na tym obszarze możliwa zabudowa po odrolnieniu działki,
  • działki budowlane – symbol: B, działka musi mieć odpowiedni kształt, wielkość, dojazd do drogi publicznej – z łatwością można postawić dom całoroczny czy mobilny,
  • działki rekreacyjne – symbol Bz – możliwa budowa BRI (budynek rekreacji indywidualnej) o określonych parametrach.

Ekspertyza geotechniczna działki

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i graficznej (mapka działki), Badanie gruntu pozwoli na uniknięcie błędów podczas wyboru fundamentu. Mając pełną wiedzę o gruncie można dobrze zaplanować odpowiednie odwodnienia na działce, jak zabezpieczyć dom przed zalaniem czy powodzią. Badania gruntu nie są obowiązkowe, ale z pewnością bardzo pomocne przy posadowieniu domku mobilnego.

Tereny chronione a domki mobilne

Teren chroniony to obszar geograficzny i przyrodniczy szczególnie chroniony przez dodatkowe przepisy prawa. Należą do nich parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszar Natura 2000 oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Na obszarach chronionych poza parkiem narodowym i rezerwatem przyrody jest możliwość budowa jest możliwa, ale podlega określonym regulacjom prawnym, których nie wolno łamać.

Polecane domki mobilne

Domek mobilny a

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12m x 4/12m

Mobile house A - a large house, sized 12×4 m or 10.5×4, with a traditional shape, with large glazing, a mix of wood and graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny b

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

3+2

28-48m2

8/12m x 3,5/4m

Mobile house B - compact, the smallest model, with dimensions of 8×3.5 (9×3.5, 9×4), functional, practical, not taking up much space, with a traditional shape and pure Scandinavian style. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny c

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

4+2

33,2-36,7m2

9,5/10,5m x 3,5m

Mobile house C - a medium-sized house with dimensions of 9.5×3.5 m or 10.5×3.5 m, practical, functional, with a modern style, kept in bright, clean colors. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny d

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

4+2

44-51m2

10,6/12,2 x 4,2m

Dom mobilny D - a large house with dimensions of 4.2 x 10.6 m or 4.2 x 12.2 m, with a modern block with a flat roof and large glazing, and with a designer interior. The house is designed in a style combining wood or wood imitation with graphite accessories. Many variants of the interior and facade finish are available.

Domek mobilny e

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

4+2

42-48m2

10,5/12 x 4m

Dom mobilny E - a large house with dimensions of 10.5×4 m or 12×4 m, with modern architecture with a completely glass gable wall of the living room, with a minimalist shape and designer interior. Many variants of the interior and facade finish are available.

Czy na każdej działce można postawić dom mobilny?

Dom mobilny można postawić na działce o ile nie będzie przeciwskazań technicznych i prawnych.

Co to jest MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to uchwała, która ustala szereg zasad które muszą być przestrzegane przez Inwestora w trakcie budowy domu.

Czy ekspertyza geotechniczna jest konieczna?

Rekomendujemy wykonanie ekspertyzy geotechnicznej – jej wynik będzie pomocny podczas budowy domu.

en_GB